Geometria, figures i colors

 Els alumnes de segon d’ESO aquest final de curs han treballat la geometria amb diferents pràctiques manipulables. 
En una d’elles es tractava de crear un mosaic quadrat amb només dos polígons (un paral·lelogram i un triangle rectangle) i calcular les mesures utilitzant nombres irracionals i el teorema de Pitàgores.

En una altra pràctica han treballat els cossos geomètrics diferents. Han construït els sòlids Platònics i altres cossos geomètrics de dues maneres (amb plantilles, i amb diferents peces de paper anomenades mòduls). S’han implicat moltíssim en el projecte i han desenvolupat la seva part tant creativa com de percepció dels objectes en 3D, a partir d’aquí han pogut treballar les diferents parts dels cossos i el teorema d’Euler.

 
“Falcó de notícies”, 16 de juny 2017