Curs 2012 – 2013: PREINSCRIPCIÓ A PRIMER D’ESO

A primer curs d’educació secundària obligatòria es poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2012 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.
Abans de matricular-se s’ha de fer la PREINSCRIPCIÓ. Amb la preinscripció se sol·licita l’admissió en un centre determinat.
 
Per fer la preinscripció cal:
  • conèixer el calendari de tot el procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
  • consultar el centre assignat
  • fer la matrícula.
Per més informació  feu clic aquí.