Carta a tota la comunitat educativa

Benvolgudes famílies,
Volem posar en coneixement de tota la comunitat educativa les reflexions dels claustres de professors dels instituts de Secundària de la Selva Interior. Reflexions que s’han generat després de totes les informacions que ens han anat arribant pels mitjans de comunicació -premsa en general-. Informacions sempre rebudes abans pels a través dels  mitjans que no pas pel Departament d’Ensenyament.
Els claustres de professors dels centres de secundària de la Selva Interior estem veient com de mica en mica es va degradant el nostre sistema educatiu, en definitiva perdem la QUALITAT. Les diferents retallades que s’han anat portant a terme en qüestió d’un parell d’anys ençà està malbaratant el nostre sistema d’ensenyament  públic.
Som testimonis directes de com van minvant els recursos destinats a l’Ensenyament.  Estem indignats de veure com dia rere  dia ens arriben notícies poc encoratjadores respecte a la nostra tasca docent.
Som conscients de l’estat actual de l’economia del país, de les dificultats que això genera en tots els ciutadans, en molts terrenys, i entenem que a l’Ensenyament, igual que en altres Departaments de la Generalitat, hi ha d’haver un reajustament que permeti disposar d’allò que és just i necessari i eliminar allò altre del que  es pot prescindir.
Veiem com tot es va retallant cada vegada més, ara ja no només parlem  del nostre sou, de l’augment de les  hores de feina o de retallades en les retribucions pels dies de baixa mèdica, ara ja estem tocant les bases de l’Ensenyament: augment del nombre d’alumnes per aula, el possible reajustament de les hores de desdoblaments a les àrees, la retirada de les aules d’acollida, disminució de les hores d’atenció a la diversitat,  reducció d’hores de professor per atendre les Unitats de suport a l’educació especial (USEE), disminució de les hores de dedicació a l’atenció de les tutories en alguns estudis, la no substitució durant els deu  primers dies d’una baixa mèdica, …
Encara hi ha altres notícies que ens preocupen com: el fet que només es cobriran el 50% de les baixes laborals, que es redueixi l’oferta de places de professor de secundària, que es congeli el pla de digitalització de les aules, que es paralitzi el programa d’ordinadors portàtils o que s’aprimi la partida d’inversions en despeses de funcionament de centre. Els experts adverteixen que l’impacte de la tisorada posa en perill la lluita contra el fracàs escolar, els plans d’excel·lència i equitat en termes educatius i, més encara, quan la previsió és que el nombre d’alumnes continuï creixent.
Volem manifestar el nostre desacord i compartir-lo amb tots els membres de la comunitat educativa, conscients que l’efecte crisi ens afecta a tots plegats. Pensem que les polítiques educatives haurien de formar part de les prioritats actuals, perquè l’educació pot donar eines a la ciutadania per afrontar els efectes de la crisi i, alhora, és un instrument fonamental per preservar la cohesió social als pobles i a les ciutats.
El Claustre de professors del nostre institut, juntament amb la resta de claustres de professors dels instituts de secundària de la Selva Interior, va consensuar informar les famílies i l’entorn més immediat de la seva preocupació i indignació i prendre mesures obertes de manifestació en defensa d’un ensenyament públic, català i de qualitat.
No entenem com hem de formar els nostres alumnes perquè es puguin incorporar al món laboral amb garanties, tant si han de passar per la universitat com no,  si estem escatimant recursos en la seva formació. Estem reculant en el temps, es pretén que treballem amb unes condicions com les que teníem en altres moments, ja fa molts anys, però amb l’afegit de la diversitat existent avui dia dins les aules i amb l’obligatorietat de l’ensenyament fins a 16 anys, factors que anys enrere no hi eren.
Davant tot això, ens ha semblat del tot pertinent fer-vos arribar el nostre malestar.
Claustres de professors dels instituts de secundària de la Selva Interior