Candidats al Consell Escolar

Ens trobem en ple procés electoral al Consell Escolar dels centres educatius, que va començar el 7 de novembre i que en el nostre centre acabarà el 29 de novembre, el dia de les votacions. Aquesta setmana els candidats a representar els diferents sectors, pares, alumnes i professors, presenten la seva candidatura i la setmana vinent els aspirants podran fer propaganda per ser elegits.

Pares i mares, o alumnes que desitgeu ser representant al Consell Escolar del centre podeu presentar la vostra candidatura fins demà dia 18. Formar part d’aquest òrgan col.legiat et permet viure molt més de prop la vida de l’institut. Participa-hi!
Qui forma el consell escolar? El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Quina és la funció del Consell Escolar als centres públics? 
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

“Falcó de notícies”, 17 de novembre 2016