Anunci oficial: contracte de neteja del centre

En compliment del que estableix l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, mitjançant aquest anunci fem pública la formalització d’un contracte de neteja del centre. Podeu veure’l aquí.