Proves Cangur 2018

El passat dijous 15 de març, alguns alumnes d’ESO i de Batxillerat  van participar a les Proves Cangur, un concurs de Matemàtiques que es realitza el mateix  dia a Catalunya, Balears i  Paí­s Valencià. És un concurs individual, en el qual l’alumne té el repte de resoldre 30  qüestions tipus test de diferents nivells de dificultat, en un temps de 55 minuts.