Generació plurilingüe (GEP)

Tant el Projecte Educatiu de Centre (PEC) com el Projecte de Direcció (PdD) estableixen la necessitat de treballar intensament per a la inclusió de l’anglès com a llengua d’ús normalitzat en la vida dels nostres estudiants. A partir d’aquest marc de treball, tant el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), com les diferents Programacions Generals Anuals (PGA), contemplen actuacions decidides quant a l’ús de l’anglès:

  • S’imparteix una part en anglès de les matèries de Ciències Socials (en tots els nivells), Ciències experimentals (a 1r i 2n d’ESO), Educació visual i plàstica (a 1r i 3r d’ESO), Tecnologia (1r i 2n d’ESO), a Història i Història del món contemporani (1r de Batxillerat), Història de l’Art (2n de Batxillerat) i els mòduls d’aplicacions ofimàtiques i Sistemes operatius en xarxa (1r del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes).
  • El centre compta amb dos llocs de treball específic estructurals per tal de liderar l’impuls de l’anglès en matèries no lingüístiques.
  • Som centre adscrit a les proves de nivell oficials de Cambridge. A l’Institut, doncs, prepararan les proves del KET a 4t d’ESO i del First Certificate a Batxillerat.
  • A 4t d’ESO s’ofereix un viatge d’estudis a un país de parla anglesa.

Per tal d’aprofundir tant en la teoria com en la pràctica de l’ús de l’anglès com a llengua vehicular, des del curs 2016-2017 formem part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, una iniciativa del Departament d’Ensenyament dissenyada per oferir als docents les eines, metodologies i marcs conceptuals adequats en l’ús de l’anglès en les matèries no lingüístiques. Feu clic aquí per obtenir més informació.

L’aposta de l’Institut Rafael Campalans per la llengua anglesa és decidida, i amb les accions derivades d’aquesta aposta, esperem contribuir a la formació de ciutadanes i ciutadans més ben preparats per als reptes d’un món globalitzat on el plurilingüisme no només ofereix oportunitats acadèmiques i laborals, sinó també i sobretot una mirada molt més àmplia i rica sobre una realitat certament complexa.

Exàmens oficials de Cambridge

Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, el nostre centre aposta per l’aprenentatge de les llengües estrangeres, no només des de la vessant estrictament lingüística sinó també de manera transversal, és a dir, que en el centre es treballa l’ús de l’anglès des de diferents matèries curriculars.
Seguint aquesta… Llegeix més»