Projecte DRAC

L’alumnat que forma part del projecte Drac, no ha de comprar llibres de text.

El centre proporcionarà, al setembre a l’inici de les classes, els materials necessaris (dossiers, quaderns,…) per seguir el projecte.

L’ingrés corresponent a les despeses de llibres de text, quaderns de treball i dossiers, en total 90,00 €, cal fer-lo a La Caixa, abans del 12 de juliol de 2019.

Full de pagament dels llibres