X Olimpíada Internacional de Geologia

El passat divendres 8 de març va tenir lloc a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona la fase provincial de la X Olimpíada Internacional de Geologia. S’hi van presentar 104 alumnes de 9 centres diferents de la demarcació, dels quals 3 alumnes eren de l’Institut Narcís Oller de Valls. Van ser en total dues proves, una d’individual de caire més teòric i una per equips de caire més pràctic.

A partir d’aquestes proves se seleccionen els dos alumnes de la demarcació amb més coneixements geològics, els quals aniran a la fase final estatal que se celebrarà a Càceres el proper 30 de març. Finalment, els quatre guanyadors de la fase estatal aniran a la fase final internacional que se celebrarà enguany a Corea del Sud el mes de setembre proper.

L’organització de l’olimpíada a l’Estat Espanyol corre a càrrec de l’AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra). Els alumnes participants van rebre un tríptic sobre l’elaboració d’un mapa geològic, un mapa geològic de Catalunya, una taula dels temps geològics, entre altres obsequis com a regals de participació.

 

Participants de l’Institut Narcís Oller de Valls amb el seu professor, Anselm Crusells