22 de febrer, Vilaniuada

La Vilaniuada és un projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil basat en el World Mobile City Project adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i secundària, perquè els alumnes aprenguin a moure’s i descobrir la ciutat amb objectius com aquests: facilitar l’autonomia de l’alumne, millorar la competència digital dels estudiants, resoldre problemes en grupscooperatius, compartir coneixement en la Xarxa, participar activament en entorns interactius d’aprenentatge, conèixer  els llocs d’interès de la ciutat (patrimonials, culturals, socials..), localitzar qualsevol punt de la ciutat amb els mitjans clàssics (mapes, targetes..), dissenyar rutes geolocalitzades amb els punts triats de la ciutat, familiaritzar-se amb l‘ús de les darreres tecnologies (realitat augmentada, codis QR), moure’s per la ciutat, formar criteri en la utilització dels dispositius mòbils i de les aplicacions, fomentar el civisme i bons hàbits ciutadans, construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals, valorar la necessitat de treballar en entorns digitals segurs, facilitar el canvi en les formes de producció, difusió i consum del coneixement i la cultura.

El proper dijous, 22 de febrer, es durà a terme la primera Vilaniuada a Valls, organitzada per professors i professores del nostre institut. Hi participaran 190 alumnes, els de 3r d’ESO del centre i alumnes del Col·legi Claret.

Cada grup de cinc alumnes tindrà cinc targetes de cinc punts d’interès de Valls. En cada targeta hi ha una activitat de continguts, que poden ser de caràcter històric, cientificotecnològic, literari, artístic i social-institucional. I a més, en cada targeta han d’escollir una activitat multimèdia entre cinc, que les han d’acabar fent totes, i que són: una foto STEAM (fotografia relacionada amb les matemàtiques, ciència, tecnologia i art), una foto ‘selfie’, una foto ‘bumerang’, una foto editada i una activitat relacionada amb el periodista Carles Capdevila (al qual, doncs, se li ret homenatge). Aquesta activitat consisteix a reflexionar sobre una frase de Carles Capdevila i representar-la en un vídeo.

Per dur a terme les proves, els alumnes se serveixen dels mòbils, i es busca així que sàpiguen fer-ne un bon ús. D’aquesta manera, l’alumne fa servir el Google Maps com a aplicació de geolocalització, un lector de codis QR per llegir els codis de les ubicacions i les activitats de contingut dels diferents punts d’interès, una aplicació de realitat augmentada per realitzar les activitats multimèdia. Altres aplicacions que l’alumne ha d’usar són Instagram per penjar les fotos, Layout per Instagram per fer collages fotogràfics, Boomerang per Instagram, PlantNet per reconèixer espècies vegetals i Snapseed d’edició d’imatges.

Les targetes!

Professors i professores del centre treballant i preparant la propera Vilaniuada.

Més informació a la web oficial de la Vilaniuada.