Presentació de la nova matèria de Fonaments de les Arts

Ahir dilluns 19 de març els professors Alba Figueras i Ramon Vilella, professors d’art del nostre centre, van presentar a Barcelona la nova matèria de Fonaments de les Arts dins de la Jornada Fonaments de les arts: un nou enllaç entre batxillerat i universitat, organitzada per l’Oficina d’Accés a la Universitat i el Departament d’Ensenyament en col·laboració amb les universitats.

Aquesta matèria troncal de la modalitat d’arts del batxillerat canvia el paradigma en l’enfocament que des dels centres de secundària s’ha donat a l’estudi de la història de l’art. Els dos professors van presentar diverses unitats didàctiques convocatdes per l’àrea d’ordenació curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. A l’acte hi van assistir autoritats relacionades amb les universitats de belles arts i arquitectura de Barcelona, així com la directora general de secundària del Departament d’Ensenyament.

Felicitem a l’Alba Figueras i el Ramon Vilella per la seva tasca d’innovació i difusió en referència a aquest nou repte professional.