PREMI DE RECERCA JOVE DE LA GENERALITAT PER A TRES ALUMNES DE L’INSTITUT NARCÍS OLLER

L’INSTITUT TAMBÉ HA OBTINGUT PREMI PER LA SEVA TASCA DE FOMENT DELS TREBALLS DE RECERCA

Tres alumnes de Batxillerat de la promoció 2017-19 de l’Institut Narcís Oller han vist reconeguda la seva excel·lència en el Treball de Recerca per la Generalitat, que els ha concedit el Premi Recerca Jove 2019.

El Premi, dotat amb 750 € per a cada alumne, ha estat concedit als alumnes Mariona Escoda ( per «Amb veu Pròpia. Una aproximació a les tècniques de cant líric i modern»), Joel López (pel treball «Els animals darrera els monstres. Visió cultural dels dinosaures») i Mar Mateus ( per «Poder lila. Estudi de les dones directives de l’Alt Camp»).

Aquests tres premis es veuen complementats pel premi global a l’Institut Narcís Oller que l’Agencia de Recerca de Catalunya, depenent de la Generalitat, per la seva tasca continuada de foment de l’esperit investigador dels seus alumnes de Batxillerat, que es tradueix en l’obtenció de nombrosos premis i reconeixements en els Treballs de Recerca dels diversos àmbits de les Ciències, les Arts i les Humanitats.

Tant els alumnes premiats com l’Institut han rebut la notícia amb satisfacció i amb afany de superar-se. L’Institut Narcís Oller acull cada any uns 140 alumnes de Batxillerat en totes les seves modalitats, als quals ofereix un ensenyament modern i plenament adequat a les inquietuds i necessitats dels futurs universitaris del país.

Valls, febrer de 2020