HOP, HOP, HOP!

El passat 19 de novembre, l’alumnat de 1r d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència va estar implementant activitats d’oci a la residència Sta Teresa: el joc cooperatiu Hop hop hop! Aquest joc consisteix en portar el ramat d’ovelles des de la muntanya cap a la bordeta.

També van jugar al domino. Els jocs són fets amb materials reciclats: ampolles d’aigua i envasos de suc de fruites.