ELS ALUMNES DE 4t D’ESO DE L’INSTITUT NARCÍS OLLER PARTICIPEN EN EL PROJECTE EFEC

 

Tots els alumnes de 4t d’ESO que imparteixen l’assignatura d’Economia en  l’Institut Narcís Oller, juntament amb la seva professora d’Economia Izaskun Luengo, han  participat en la primera de les tres sessions del projecte EFEC, Educació Financera a les Escoles de Catalunya. 

Aquest projecte consisteix en l’alfabetització  i educació financera dels alumnes de quart curs de l’ESO per dotar-los de millors competències per a gestionar els estalvis i obtenir, progressivament,  una cultura financera bàsica que els permetrà augmentar els seus estalvis i evitar episodis de sobreendeutament.

Aquest és el sisè  any que l’Institut participa en aquest programa que arriba a totes les comarques de Catalunya. En aquesta edició, participen més de 400 Instituts de tot Catalunya. Aquest projecte està coordinat per l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i compta amb el suport del Departament d’Ensenyament, el BBVA, el Banc de Sabadell, La Caixa, el Banc de Santander i la Caixa d’Enginyers de Catalunya.

 

En el programa s’imparteixen aquests cinc tallers d’una hora de durada: administrant el teu diner, finances per a la vida, els dubtes d’en Jaume, endeutar-se amb seny i inversió intel·ligent, que seran rebuts pels alumnes  al llarg de dos mesos. Cal destacar que aquests tallers són impartits per voluntaris que acostumant a ser professionals del món de la banca.