Delegats/des Digitals

El curs passat es va instaurar la figura de Delegats/es Digitals a les nostres aules. Aquest curs la designació dels #DelegatsDigitals ja es va fer a inici de curs juntament amb els delegats/es d’aula i a tutoria es va parlar de les seves funcions a l’aula.

Aquests dies hem fet reunions amb ells i elles per coneixer-los i reforçar quines són les tasques que poden fer i en què poden ajudar. 

La seva presència a l’aula és molt importants per tal d’agilitzar i conèixer el que passa, ja que l’alumnat que està a les aules és qui més pateix les avaries o incidències que poden sorgir. De vegades  quan algun dispositiu no funciona es tracta tan sols de cables mal ajustats o desconnectats i el delegat/da digital és clau en aquest sentit. Que ens informin de les incidències ens ajuda molt també a l’equip de coordinació informàtica del centre, perquè tot rutlli una mica millor.
Gràcies a tots i totes les que en formeu part!