Càrrecs AMPA curs 2018-2019

Ribas Grao, Maria Dolors Presidenta
Aneas Ruiz, Esther Tresorera
Querol Cortès, Maria Helena Secretària
Jaime Vives, Rosa Maria Vocal
Ribé Cartañà, Josep Maria Vocal
Barrosso Cucurull, M Luisa Vocal
Rocamora Montañés, Montse Coordinació
mail
WattsApp
Facebook
ampaimartilhuma@tinet.cat 616 964 811 https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma/