Història

L’Institut Martí l’Humà neix de la fusió dels dos Instituts de la Vila de Montblanc: IES de F.P “Pere Berenguer” i l’IES de Batxillerat “Montblanc” . Tot seguit farem una breu història dels inicis fins als nostres dies.

El desplegament de la Ley de Educación General, anomenada també de Villar Palasí, recordant el ministre que la va endegar, significà la desaparició de les antigues escoles de Maestría Industrial per passar als nous ensenyaments de Formación Profesional.

A la província de Tarragona es va dur una tasca d’implantació d’aquest nou ensenyament de la mà del Coordinador Sr. Francesc Magaroles. Amb l’obertura de tres centres en poblacions molt significatives com la Vila de Montblanc, El Vendrell i Cambrils l’any 1975. Atès que a la província solament existien quatre centres històrics com el de Tarragona, Reus,Tortosa i Valls.

El mes d’octubre de 1975 es va crear a la Vila un nou centre educatiu, La Sección de Formación Profesional , adscrita al Centro Nacional de Formación Profesional de Valls. Els estudis que s’hi impartien eren de Primer Grau de Formació Professional, amb dues especialitats: Administratiu i Electricitat. Era el primer centre educatiu de secundària de titularitat pública al llarg de la més recent història educativa de la nostre Vila, des de la famosa Llei Moyano de 1857 que regulava l’ensenyament i molt concretament el públic.

Els inicis van ser molt durs. S’havia de donar a conèixer a la Comarca un nou ensenyament, devaluat ja per la pròpia llei. Es feia una diferenciació en l’accés. El material didàctic ni existia. Només teníem taules, cadires i pissarres. Tirar endavant un centre en aquestes condicions, va ésser una duríssima tasca. Però la il·lusió i la vocació van suplir qualsevol mancança. L’escola era una part de la teva vida. Es va començar amb 30 alumnes i tres professors: M. Teresa Sans professora d’Administratiu, Lluís Roca de Tecnologia i Ciències i Montserrat Farré de Lletres que, a la vegada, feia de Professora Delegada. També va haver-hi professors de suport, per a Educació Física en Damià Llobet i el Sr. Plebà Mossèn Àngel Bergadà, que impartia Religió. Les tasques administratives les va fer Rosa Pallisé, funcionària de l’Ajuntament de la Vila.

Antic edifici Sección F.PL’edifici, propietat de l’Ajuntament de la Vila, era l’antic Col·legi de les Germanes Carmelites. Ubicat a la plaça Poblet i Teixidó, 10. L’estat de conservació era molt deficient. L’alcalde d’aquell moment – el Sr. Josep Gomis- va fer un gran esforç per millorar les precàries condicions de totes les instal·lacions. També va tenir una intervenció en aturar, l’any 1979, el tancament de la Formació Professional de la Vila per problemes de manca de matriculació, segons l’administració central.

En els anys següents es va augmentar el nombre d’alumnes amb l’ampliació de cursos i amb l’entrada d’un nou professor per donar les classes de Pràctiques d’Electricitat, en Ramon Borràs.

El Curs 1977-78 es van fer reformes importants a l’edifici. L’exterior va canviar d’una manera radical, per l’enderrocament dels patis de la façana principal. S’anava completant el material i consolidant el nombre de professors i alumnes. Aquest any el Professor Delegat fou Lluís Roca.

El Curs 1978-79 es va renovar quasi tot el professorat, per trasllat, el nou Professor Delegat fou en Santiago Cabrerizo . El Curs 1979-80 va augmentar considerablement la matrícula i es van dur tasques de remodelació i reformes de l’interior de l’edifici. Ampliant tallers, menjador, aules etc… A partir d’aquests anys els objectius eren augmentar matrícula, per consolidar l’FP, augmentar l’equipament didàctic i de tallers i sobretot un nou edifici.

Al llarg d’aquests cursos es va participar en experiències de Vídeo i introducció dels nous mitjans audiovisuals a la tasca docent, un element desconegut en aquella època, i de formació continuada del professorat per les noves tasques que s’anaven implantant en el sistema educatiu del moment. També s’aconseguí l’experimentació de la Polivalència al 1r Grau d’electricitat única en tot Catalunya. Interessant-se molts centres de les característiques de l’esmentada experiència educativa, no solament de Catalunya sinó també de la resta de l’Estat.

La inauguració del nou edifici tingué lloc el 23 de desembre de 1984 amb l’assistència del Molt Honorable Jordi Pujol . Aprofitant aquesta fita el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ens va concedir el 2n Grau d’ensenyaments de Formació Professional en les branques Administrativa i d’Instal·lacions i Línies Elèctriques. L’edifici nou es traslladà a l’avinguda Dr. Folch s/n.

Nou Insititut F.P. "Pere Berenguer"

Al llarg d’aquests anys i posteriors ha estat molt important l’esforç de col·laboració, participació i ajut que ha donat l’APA ( actualment AMiPA).

L’any 1985 el centre passa a denominar-se Secció de Formació Professional “Pere Berenguer” el Director Delegat fou en Santiago Cabrerizo. Paral·lelament aquell mateix any es creà el Centre de Batxillerat com una extensió de Batxillerat de l’Institut “Narcís Oller”.

L’Institut de Batxillerat Montblanc fou constituït com a centre Públic l’any 1986 segons decret 322/1986 del 23 d’octubre d’aquell any, publicat al D.O.G.C 776. Fins aquella data funcionà com a extensió de l’I.B. Narcís Oller de Valls, i anteriorment l’edifici fou seu d’una institució educativa privada. Des del 1986 ha vingut desenvolupant les tasques de formació educativa als nivells de Batxillerat i C.O.U.

El centre estava format per vuit unitats:

2 grups de 1r. de B.U.P

2 grups de 2n. de B.U.P

2 grups de 3r. de B.U.P

2 grups de C.O.U

El nombre d’alumnes matriculats en cada curs escolar oscil·lava al voltant de 300, amb un claustre d’uns 20 professors/res i dues persones que feien les tasques d’administració i serveis.

La seu de l’Institut estava ubicada a la carretera d’Artesa núm. 4

Directors/es de l’Institut de Batxillerat de Montblanc:

Curs 1986/87

Cap d’estudis amb funcions de director: Sr. Joan Foguet.

Curs 1987/88 – 1988/89

Directora: Sra. Montse Bofill

Curs 1989/90 – 1990/91

Director: Sr. Antoni Vilaseca

Curs 1991/92

Directora: Sra. Gemma Soler

Curs 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 –1995/96

Directora: Sra. Àngels Casellas

Curs 1996/97

Director: Sr. Josep M. Sans

L’any 1989 el centre de Formació Professional es convertí en Institut de Formació Professional “Pere Berenguer”

L’any 1996 els dos centres de la Vila es converteixen amb la implantació del nou sistema educatiu en Institut d’Educació Secundària “Pere Berenguer” i Institut d’Educació Secundària “Montblanc”.

A partir del curs 1996/97 s’inicia la fusió dels dos centres d’Ensenyament de Secundària de la Vila, l’Institut de Batxillerat “Montblanc” i l’Institut de Formació Professional “Pere Berenguer”.

El nou centre passà a denominar-se IES “Martí l’Humà” i el seu director és en Santiago Cabrerizo. La ubicació del nou centre era a l’avinguda Dr. Folch s/n. Ocupant altres espais curriculars: Edifici antic IES “Montblanc”, locals del CEIP de “Les Muralles” i Aules habilitades.

En aquesta fase s’iniciaren els nous ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional. Això implicava canviar totes les estructures de la clàssica secundària per l’entrada d’un col·lectiu d’alumnes amb característiques específiques pròpies de la singularitat de l’obligatorietat de l’ensenyament.

És de destacar en aquest període la lluita per aconseguir una ampliació de l’antic centre de Formació Professional. S’ha de fer esment a l’esforç de col·laboració que l’AMiPA i la resta de la comunitat educativa va tenir per demanar a l’Administració aquesta nova ampliació de què avui ens sentim tan orgullosos.

El 2 de febrer de 2001 és inaugurada l’ampliació de l’IES Martí l’Humà per la Consellera d’Ensenyament Carme Laura Gil

Ampliació IES Martí l'Humà

INAUGURACIÓ OFICIAL DELS ACTES DEL 25è ANIVERSARI

Acte presidit per l’Honorable Consellera d’Ensenyament Carme Laura i Gil

  • ACTE ACADÈMIC. CONFERÈNCIA A CÀRREC DE L’HONORABLE DELEGAT TERRITORIAL DE LA GENERALITAT A MADRID JOSEP GOMIS I MARTÍ.
  • CONCERT A CÀRREC DE L’ORQUESTRA I GRUP DE VENT I INSTRUMENTAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MONTBLANC
  • ACTUACIÓ DEL BALL DE BASTONS DE LA VILA

 

Logo 25è aniversari

El curs 2000-2001 es commemorà el 25è aniversari de l’ensenyament pública a la Vila de Montblanc amb tota una sèrie d’actes: jornades de portes obertes, dia de l’alumne, encontre de futbol amb l’infantil del Barça, sessió de màgia a càrrec del Mag Magú, sopar de cloenda etc.

A destacar conferències d’Eudald Carbonell, Baltasar Porcel, Toni Soler.

cartell 25è aniversari

No ens oblidem del personal d’administració i serveis que amb la seva dedicació han portat l’administració i el servei del centre amb tot zel i professionalitat. Un record per a ells i elles.

Aquest també és el moment de recordar a tot el col·lectiu de professors i professores que han passat per ambdós centres i han deixat la seva empremta professional i educativa, tasques que han dut a consolidar i prestigiar la institució educativa pública de secundària a la Vila.