On som

Institut Martí l’Humà
Av Doctor Folch, s/n
43400 Montblanc

 

Correus electrònics de contacte

Centre

 • Bustia General: e3009187@xtec.cat
 • Directora: Inmaculada Hueso Pérez
 • Cap d’Estudis: Miquel Simón Reche |
 • Cap d’Estudis adjunt: Mireia Romeu Nadal |
 • Coordinadora Pedagògica: Maria Josep Figuerol Roca|
 • Secretari: Albert Palau Llort |

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A: Maria del Pilar Herrerias Gili 
 • Tutor 1r ESO B: Estefania Balanyà Carreras
 • Tutor 1r ESO C: Sergi Cuenca Esteve
 • Tutor 2n ESO A: Almudena Herrera Llobet
 • Tutor 2n ESO B: Elisenda Rosell Andreu
 • Tutor 2n ESO C: Carlota Martínez Domingo |
 • Tutor 3r ESO A: Sònia Tarrafeta Botello |    
 • Tutor 3r ESO B: Laura Calvo Polo |
 • Tutor 3r ESO C: Francesca Vila Alsina
 • Tutor 3r ESO D: Domènec Mora Bertran
 • Tutor 4t ESO A: Roser Merlos Borrull
 • Tutor 4t ESO B: Maria Montserrat Cubel López |
 • Tutor 4t ESO C: Eloi Moragues Cornet |
 • Tutor 4t ESO D: Raül Orive Alberich |

SIEI (Suport intensiu escolarització inclusiva)

 • Roser Funollet Obach |
 • Sílvia Martínez Ollé
 • Javier Mora Mirete

Aula d’acollida

 • Laia Aguilera Fontan |

BATXILLERAT Tutors

 • Tutor 1r Batxillerat A: Juan Antonio Guiral Marco |
 • Tutor 1r Batxillerat B: Josep Maria Pàmies Vilar
 • Tutor 2n Batxillerat A: Elvira Sanchez Ribellas |
 • Tutor 2n Batxillerat B: David Ribera Gassol

CICLES FORMATIUS Tutors

 • Tutor 1r Gestió Administrativa: Maria Dolores Sánchez |
 • Tutor 1r Manteniment Electromecànic: Àlex Revelles Andreu
 • Tutor 1r Elaboració de Productes Alimentaris: Antoni Barrull Graell
 • Tutor 2n Gestió Administrativa: Josep Collado Audivert  |
 • Tutor 2n Manteniment Electromecànic: Joan Antoni Castelló Bernal

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Català: Maria Roser Fabregat Escalé
 • Cap de departament Castella: Ester Moix Gómez
 • Cap de departament Llengües estrangeres: Gisela Obradó Remolà |
  • Cap de seminari Anglès: Manel González Freixas |
 • Cap de departament Matemàtiques: Maria Candela Jové Ribé
 • Cap de departament Ciències Naturals: Antonio Panadero Brunet |
  • Cap de seminari Física i Química:
 • Cap de departament Ciències Socials: Joan Sabaté Font |
  • Cap de seminari Geografia i Història: Maria del Pilar Herrerias Gili 
 • Cap de departament Expressió artística i Educació Física: Marta Pérez Espasa
 • Cap de departament Tecnologia: Montserrat Grau Vallverdú
 • Cap de departament Gestió Administrativa: Anna Porta Tarragó |
 • Cap de departament Manteniment Industrial: Xavier Llurba Rodríguez
 • Cap de departament Elaboració de Productes Alimentaris: Montserrat Campdepadrós Sans
 • Cap de departament Orientació: Núria Lloret Sánchez |

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació FP (FCT, Formació en centres de Treball): Albert Rovira Puntí |
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social: Olga Roset Moyà
 • Riscos laborals: Ma Dolors Monlleó Freixes |
 • Coordinació informàtica: Vicent Tortosa Sánchez |
 • Coordinació ESO: Anna Tombas Ferré |
 • Coordinació activitats extraescolars: Francesca Oller Aubia |
 • Coordinador de Qualitat: Albert Pérez Llorens |
 • Coordinador TAC: Ricardo Viruete Endorzáin |

PAS:

 • Administrativa: Carme Romero Martínez 
 • Auxiliar Administrativa: Sara Vega Poblet  |
 • Conserge: Assumpta Montserrat Batet |
 • Conserge: Ma Consuelo Ruiz Ferrer |