Organigrama

Directora: Immaculada Hueso

Secretari: Albert Palau

Cap d’Estudis: Miquel Simon

Coordinadora pedagògica: Maria Josep Figuerol

Coordinadora de qualitat: Albert Pérez

Coordinador informàtic: Vicent Tortosa

Coordinadora de Prevenció i riscos laborals: Maria Dolors Monlleó

Coordinadora d’activitats i serveis escolars: Francesca Oller

Coordinador d’FP: Albert Rovira

Coordinadora d’ESO: Anna Tombas

Coordinadora LIC: Olga Roset

Departament Castellà:

Cap : Maria Ester Moix
Carlota Martínez
Montserrat Cubel
David Ribera

Departament Català:

Cap : Maria Roser Fabregat
Carme Bruno
Marina Garcia de Mateos
Roser Llagostera
Elisenda Rosell

Olga Roset 

Ricardo Viruete

Departament Ciències Naturals:

Cap : Antonio Panadero
Josefina Guasch
M. Dolors Monlleó
Laura Calvo
Paloma Vicente
Francesca Vila

Departament Ciències Socials:

Cap : Joan Sabaté
Fèlix Albero
Joan Perelló
Joan Torres
Victor Carrera
Domènec Mora
Joan Pau Mulet
M. del Carme Yeste

Departament Expressió artística i Educació Física:

Cap : Marta Pérez
Jordi Salavert
Elisabet 
Eloi Moragues
Francesca Oller
Antoni Castells
Miquel Simon

Departament Gestió administrativa FP:

Cap : Anna Porta
M. Dolores Sánchez
José Antonio Collado

Departament Llengües estrangeres:

Cap : Agustina Bañasco
Maria Josep Figuerol
Marta Monsonís
Manel González
Elvira Sánchez
Sílvia Bertran
Anna Tombas

Departament Manteniment electromecànic FP:

Cap : Albert Rovira
Xavier Llurba
José Herranz
Albert Palau

Departament Matemàtiques:

Cap : Candela Jové
Estefania Balañà
Immaculada Hueso
Sílvia Lafebre
Mireia Romeu
Josep Mª Tarragó

Departament Orientació:

Cap : Núria Lloret

 

Departament Tecnologia:

Cap : Vicent Tortosa
Albert Ferrer
Albert Pérez

Alfredo Requena