Blog MAHALTA del Departament de Llengua i Literatura Catalanes

El blog MAHALTA és una eina de comunicació del Departament de Llengua i Literatura Catalanes amb la comunitat educativa del nostre institut per tal de fer-hi difusió dels diferents treballs i projectes elaborats pels alumnes dels diferents grups i cursos, des de 1ESO fins a 2Batx, de manera que siguin accessibles de consulta i alhora serveixin per fomentar la motivació creativa de les tasques escolars.

https://mahaltatowers.blogspot.com/