Orientació psicopedagògica

    • L`AMPA de l’institut ofereix el servei de psicologia destinat a l’assessorament i consulta d’alumant, tutors/es, professorat  i famílies. La psicòloga Rosa Blasco serà al nostre institut tots els dimarts, dimecres i dijous de 9:00 h a 13:00 h. L’alumnat hi pot anar lliurement o bé concertar hora a través del tutor/a. L’alumnat i pares han de concertar l’hora de visita.
    • Orientador de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic): Sara Mora
    • Orientadora del centre: Maria Teresa Mora i Albert Puig