Biblioteca

Alumnat i professorat disposa de la Biblioteca del centre

L’horari és de 08:30 a 19:30 h.biblio2