Calendari i horaris escolars

HORARIS

DIÜRN: L’horari marc és de 8:30h a 15:00h, amb un esbarjo de 25 minuts de 10:30h a 10:50 h i un període de descans de 12:50h a 13:00h.

NOCTURN: de 16:55h a 22:10h. i un període de descans de 19:25h a 19:40h.

A causa  de la  pandèmia per COVID19, l’entrada i la  sortida  al centre es realitza de manera esglaonada.

CALENDARI

INICI DE LES CLASSES: 12 de setembre l’ESO i batxillerat.

VACANCES DE NADAL: Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos)

VACANCES DE SETMANA SANTA : Del 11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)

ACABAMENT DE LES CLASSES: 22 de juny de 2022

PROVES EXTRAORDINÀRIES 1r BTX: del 2 al 6 de setembre de 2021

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
● Dilluns, 11 d’octubre de 2021
● Dimarts, 7 de desembre de 2021
● Divendres, 25 de febrer de 2022

FESTES LOCALS
● Dimecres, 29 de setembre de 2021 (per la festivitat de Sant Miquel)
● Dimecres,11 de maig de 2022 (Festa Major de Lleida)

CELEBRACIONS DE CENTRE
● Dimecres, 22 de desembre Festival de Nadal
● Dijous, 24 de febrer Carnestoltes a 1r i 2n d’ESO
● Divendres, 22 d’abril Sant Jordi
● Divendres, 27 de maig lliurament d’Orles a 2n de BTX
● Dimecres, 22 de juny Festa de Comiat de 4t ESO