Activitats extraescolars del camp escolar

activitats al camp escolar-cartellA3Cada alumne ha de formalitzar la inscripció des de la web del seu centre.
1. Escollir les activitats de l’oferta indicada en el tríptic informatiu.
2. Entrar en el formulari on-line d’inscripció i emplenar-lo.
3. Descarregar-se el full de pagament corresponent a l’activitat escollida.
4. Realitzar el/s pagament/s, i conservar un resguard per al centre.
5. Descarregar-se els dos fulls d’autorització, i emplenar-los.
6. Amb tots els tràmits realitzats, dur la documentació a la secretaria del centre, i deixar-la a l’atenció del coordinador de les extraescolars:
a. Resguard pagament/s.
b. Autorització participació.
c. Autorització drets d’imatge.

Fins que no es lliuri tota la documentació, la inscripció no serà vàlida.

Qualsevol dubte o incidència, es pot plantejar via e-mail escrivint a: campescolarlleida@gmail.com

Vincle al formulari d’inscripció: Formulari d’inscripció

Informació i documentació:

activitats_insti autoritzacio_pares drets_imatge drets_imatge