Xerrada de Rafael Bonavista

El passat 6 de març vam tenir el plaer de rebre la visita del professor Rafael Bonavita, un dels màxims especialistes actuals en música antiga. Exalumne de la prestigiosa escola de música antiga de Basilea i col·laborador en alguns projectes de Jordi Savall, és concertista arreu del món i professor de màsters especialitzats en el tema. Disposa d’una extensa col·lecció de reproduccions d’instruments de corda polsada dels segles XV a XVIII, alguns dels quals vam poder escoltar i veure de ben aprop, com es pot observar en la fotografia d’una camerata renaixentista instal·lada a la sala d’audiovisuals del Màrius.