Preinscripció i matrícula d’ESO i Batxillerat

  • Preinscripció ESO curs 2019-20:

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019. 

Matrícula ESO curs 2019-20:

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a primer curs d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019.

  •  Preinscripció Batxillerat curs 2019-20:

Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos.

Matrícula Batxillerat curs 2019-20:

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos. Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019. Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019.

Tota la informació es pot consultar al web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio.