Agenda 21

El dia 21 de novembre ens va visitar, a l’institut, la Deixalleria mòbil dins de la Setmana Europea de Reducció de Residus. Els alumnes de l’ESO van dipositar-hi tota mena d’objectes que ja havien finalitzat la seva vida útil i que, per les seves característiques, s’han de dipositar a la deixalleria.

Com en l’anterior edició es premiava, amb un esmorzar saludable, al curs que diposités més objectes. Els premiats van ser 1r ESO A i 3r ESO A als quals se’ls ha fet efectiu el premi; el dia 18 de desembre als de 3r.A i el 19 de desembre als de 1r. A.

El dia 18 de desembre es va dur a terme la signatura de l’Agenda 21 2019-2020 per part de tots els membres que hi intervenen. Hi van assistir els delegats ambientals de 1r, 3r i 4t ESO, els delegats de 2n ESO i batxillerat, els membres de la comissió de l’Agenda 21 i la directora de l’institut.

Dins de l’ordre del dia del claustre del 18 de desembre es va fer la lectura d’una Declaració per l’Emergència climàtica per tal d’aprovar l’adhesió del centre.

RECONEIXEMENT i DECLARACIO