MATRÍCULA ESO 2019/2020

Període de matriculació: del 20 al 26 de juny de 2019

Documentació a aportar

En cas d’impossibilitat de fer la gestió el pare,mare i/o tutor adjuntem el següent document:

Podeu baixar-vos els documents, emplenar-los i portar-los degudament signats a la secretaria del centre, juntament amb el resguard del pagament.

Podeu trobar tota la informació de la preinscripció i matrícula als següents links de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/