Consell escolar

CONSELL ESCOLAR 2018-2019

 

Director/a:   Joan Martorell Maso

Cap d’estudis:   Rosario García Caraballo

Representant de l’Ajuntament:   Juan Luis Ruiz

Representant del professorat:   Mercè Fernàndez Núñez

Representant del professorat:   Ester Cabiscol Solé

Representant del professorat:   Blas Ezequiel Fito González

Representant del professorat:   Antoni Navarro Poch

Representant del professorat:   Josep Serrano Roca

Representant del professorat:   Jaume Sarasa Planes

Representant de l’alumnat:   Ignacio Garcia Campos

Representant de l’alumnat:   Sara Caballero Morata

Representant de l’alumnat:   Lucia Royo Suárez

Representant de pares i mares:   Marta Santos Moreno

Representant de pares i mares:   Estel Adell Herrera

Representant de l’AMPA:   Isabel de Dios Torres

Representant del PAS:   Noemi Soldevila Comas

Representant del PAE:   Eulàlia Forgas Farré

Secretari/ària:   Maria del Roser Rodríguez Andreu