L’institut

En aquesta pàgina oferim una descripció general de l’institut: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell escolar, organigrama, normes de funcionament i el calendari del curs vigent així com els horaris del centre