Informació important per l’alumnat nou de 1r de Batxillerat

ALUMNAT NOU DE 1r DE BATXILLERAT

REUNIONS INFORMATIVES (Recomanem venir a les xerrades de modalitat)

  • MODALITAT: CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC:  9 DE JULIOL 9:00h
  • MODALITAT: HUMANÍSTIC-SOCIAL: 10 DE JULIOL 9:00 h
  • MODALITAT: ARTS: 11 DE JULIOL 9.00h

 

 MATRICULACIÓ (dies i horaris reservats a cada modalitat)

  • MODALITAT: CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC:  9 DE JULIOL  10-13h
  • MODALITAT: HUMANÍSTIC-SOCIAL: 10 DE JULIOL 10-13h
  • MODALITAT: ARTS: 11 DE JULIOL 10-13h

Si no podeu venir el dia reservat a cada modalitat, també podreu matricular-vos del 9 al 15 de juliol

MATRÍCULA BATXILLERAT 2019/2020

Període de matriculació: del 9 al 15 de juliol de 2019

Documentació a aportar

En cas d’impossibilitat de fer la gestió el pare,mare i/o tutor adjuntem el següent document:

Informació i documentació AMPA

Podeu baixar-vos els documents, emplenar-los i portar-los degudament signats a la secretaria del centre, juntament amb el resguard del pagament.

Podeu trobar tota la informació de la preinscripció i matrícula als següents links de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/