Formació Digital 1r ESO

Com sabeu, aquestes darreres setmanes tots els alumnes de 1r de la ESO han fet unes jornades de formació digital d’eines col·laboratives associades al servei Google Workspace. Ha estat una formació molt important ja que han assolit un domini bàsic d’aquelles eines imprescindibles per a un bon desenvolupament del seu aprenentatge tant a nivell d’autonomia personal com a nivell col·laboratiu.

Volem donar les gràcies als formadors dels tallers, així com també al professorat del centre que ha col·laborat i ha donat suport durant tots aquest dies. Finalment, afegir que aquestes jornades han estat finançades en el marc del projecte POEFA en el que està inscrit el nostre centre.

Us deixem unes imatges!