EL PROJECTE “LOQUI LATINE” DE L’INSTITUT JOSEP TAPIRÓ REP EL PREMI CARLES MIRALLES I SOLÀ

Aquest premi, atorgat per la revista Auriga, està adreçat als treballs, projectes o iniciatives docents realitzats per professors a les aules dels territoris de llengua catalana. El projecte LOQUI LATINE ja fa tres anys que es realitza conjuntament amb un altre centre de la nostra ciutat, l’Institut Baix Camp.

Aquest projecte, que  vol ser una proposta vivencial, competencial i compartida per treballar la matèria optativa de llatí de 4t d’ESO, dut a terme pel professorat de clàssiques dels instituts Baix Camp i Josep Tapiró de Reus, pretén fer explícita una proposta sorgida a partir de dues constatacions. Per una banda, la necessitat d’actualitzar i fer més engrescadora la matèria de llatí de 4t d’ESO, adequant-la a una visió competencial en un món real; per l’altra, la bona pràctica educativa de treballar la cohesió social amb un altre centre educatiu.

Va néixer el curs 2015-16, ja fa tres anys. Com arribar al nostre alumnat als inicis del segle XXI és un propòsit quasi constant entre el professorat de clàssiques: noves èpoques, nous mètodes. Així, gairebé coincidint amb l’inici d’un grup de treball de llengües clàssiques a l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili, el professorat de llatí de l’Institut Baix Camp i de l’Institut Josep Tapiró vam decidir innovar de manera comuna i amb projecte propi. Aquest projecte col·laboratiu treballa a partir de mètodes inductius-contextuals per apropar el llatí a l’entorn de comunicació oral i la realitat social de l’alumnat de 4t ESO, amb la creació d’activitats interactives ( gravació de vídeos, presentacions, diàlegs, cançons, jocs..). Les activitats, atractives i lúdiques estan organitzades amb l’objectiu d’aprenentatge del llatí com una llengua viva, moderna. Aquest projecte està inclòs dins les programacions generals anuals del Centre i van servir per reforçar la línia estratègica de la millora dels resultats educatius.

Es constata que les dades del projecte conviden a l’optimisme. El llatí pot entrar de ple dins el món competencial amb activitats vivencials, reals i properes al nostre alumnat. Veure com els carrers de la ciutat estan plens de referents clàssics i que són capaços d’entendre’s amb un altre llenguatge amb companys de la seva edat obre tot un camp de possibilitats que hem de seguir treballant. Després de tres anys d’experiència el projecte es pot considerar consolidat i a més se li apliquen els conceptes de qualitat, està enfocat, es desenvolupa, es revisa i avalua. I el que és més important: l’alumnat és el centre del seu propi aprenentatge, hi participa activament i veu la nostra llengua clàssica com a més propera. Apliquem des de les nostres llengües el principi tant clàssic dels doceo, disco i fugim de la simple transmissió de coneixements.