PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 2016

ESO

Dijous 1

Divendres 2

8.30 – 9.30 h Matemàtiques Llengua Castellana
9.30 – 10.30 h Llengua Catalana Anglès + Writing 1r
10.30 – 11.30 h FiQ (4t) + Tecnologia Ciències Naturals 1r, 2n i 3r + Bio / Geo 4t
11.30 – 12.30 h Ciències Socials ViP + Latí (4t) + Emprenedoria (4t)
12.30 – 13.30 h Educació Física CB LC/LS (3r) + Francès (3r i 4t)
13.30 – 14.30 h AA/CV + Religió + Infor (1r i 4t) Ed. Ètico-cívica + Música

 

BATXILLERAT

Dijous 1

Divendres 2

8.30 – 9.30 h Matemàtiques + Matemàtiques CCSS Llengua Castellana
9.30 – 10.30 h Llengua Catalana Anglès
10.30 – 11.30 h Ha. món contemporani + Física Lite. universal + Química + Economia
11.30 – 12.30 h Filosofia CTMA + Lite catalana + Dibuix tècnic
12.30 – 13.30 h Educació Física Biologia + Religió + Economia i org. d’empreses + Francès
13.30 – 14.30 h Tecno industrial + Grec + Iniciativa Emp. Estadística + Llatí + Mecànica