Treball en equip

Des de l’Oficina Jove de la Segarra, es va organitzar un taller amb l’alumnat de 2n d’ESO sobre el treball en equip.

Aquesta forma de treball no busca reduir el treball individual, sinó que pretén ser, a partir del talent de cadascun dels components, una ajuda valuosa pel desenvolupament de tasques que tinguin un resultat satisfactori. Genera entusiasme i produeix satisfacció durant les tasques recomanades, que fomenten entre les persones un ambient d’harmonia, fent que s’obtinguin resultats beneficiosos.

En els equips de treball, s’elaboren unes normes que s’han de respectar per tots els membres de l’equip. Són normes de comportament establertes pels mateixos membres del grup. Aquestes normes proporcionen a cadascun dels individus una base per preveure el comportament dels altres i preparar una resposta apropiada. El treball en equip resulta profitós no només per una persona, sinó per tot l’equip involucrat. Ens aporta més satisfacció i ens farà més sociables. També ens ensenyarà a respectar les idees dels altres i ajudar als companys si és necessari.

Aquesta forma de treball ajuda, també, a l’alumnat de caràcter més introvertit/reflexiu, al seu aïllament instintiu i els ajuda a superar la timidesa.