Taller “Share”. Batxillerat

Taller adreçat a adolescents que consisteix en visualitzar un vídeo i reflexionar en grup sobre les conductes que hi apareixen.

Cada grup d’alumnes disposa d’una fitxa amb preguntes relacionades amb la seva actitud.

Els conceptes clau són: La responsabilitat penal, la pressió de grup, l’empatia, l’autoestima, l’autoprotecció, la comunicació en situacions de risc, conductes de risc de les xarxes socials i en aquest darrer cas concretament el Sexting.

OBJECTIUS:

* Identificar el risc de les diferents conductes dels personatges del vídeo
* Reflexionar sobre les conseqüències penals i socials dels actes dels personatges.
* Valorar les actituds de seguretat que cal prendre de forma preventiva.
* Incorporar aquestes conductes segures a l’hora d’utilitzar la seva imatge a Internet
* Adquirir la responsabilitat que comporta l’ús de les xarxes socials.