Projecte Rius

Un any més, continuem analitzant l’aigua del riu Llobregós (Espai d’Interès Natural) in situ dins el projecte Rius (activitat que porta a terme el Consell Comarcal de la Segarra i subvencionada pel Dep. de Medi Ambient de la Generalitat).

Per fer-ho, els delegats mediambientals van desplaçar-se a peu de riu per estudiar  i observar la vegetació i fauna així com la fisicoquímica de l’aigua.