Primers Auxilis.(Cicles Formatius)

El passat dijous 14 de desembre, l’alumnat de la unitat formativa de prevenció de riscos laborals, dels cicles formatius de Gestió Administrativa i SMX, Electromecànica i Alimentària, vam rebre una xerrada-taller sobre primers auxilis, per part de la Creu Roja.

Una activitat de 4 hores de durada, de caràcter pràctic, que professors i alumnes van qualificar de molt interessant.