Aula Projectes

Des de l’aula de projectes del primer cicle de l’ESO hem organitzat, des de les diferents matèries, un projecte transversal per tal de crear un hort vertical.

S’ha treballat cooperativament des de l’àmbit de llengües (catalana, castellana i anglesa ) i l’àmbit científic (biologia, tecnologia i matemàtiques) per tal d’adquirir les competències bàsiques i transversals mitjançant projectes pràctics i reals.
Hem treballat continguts curriculars i també pràctics, tot combinant-ho amb sortides i l’ús de les noves tecnologies.

Un projecte que afavoreix el treball en equip, la cooperació, l’ús de normes i protocols.