“Apilo XII” 4a Edició

Amb la partipació al projecte “APILO XII” promogut per l’Agència de Residus de Catalunya, hem aconseguit recollir 13 kg de piles usades i assegurar-nos un bon tractament d’aquest residu.

Moltes gràcies per la feina feta i seguim treballant per millorar el nostre entorn!