LLIBRES DE TEXT CURS 2005-06

La llista de llibres per al curs 2005-06 és disponible a la cartellera

de l’Institut.

L’APA ofereix la possibilitat de comprar-los si es fa l’encàrrec abans

del 8 de juliol de 2005.

Es repartiran els llibres a `partir del 29 d’agost fins el 2 de setembre a la

biblioteca del centre de 10 a 1 del matí i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la

tarda.