Convivència

 • Mediació
 • Bullying

  A l’institut Guillem de Berguedà  es porta a terme un gran projecte que és el de Convivència  en el que s’inclouen altres projectes amb una  sèrie d’activitats que es concreten des de diferents assignatures, entre elles la de tutoria.El projecte de convivència  és interdisciplinar i no només inclou als alumnes, sinó també als professors a l’alumnat, a les famílies i a l’entorn.Amb aquest projecte es pretén crear un clima acollidor al centre en el que tots i cadascun dels alumnes, professors i personal que treballa al centre es sentí bé i respectat.

  En els objectius, valors i principis de l’ Institut Guillem de Berguedà  es concreta que el centre vol ser un centre que promogui, mitjançant l’exemple, valors com l’esforç, la responsabilitat, el respecte, l’autocontrol i la solidaritat. Per això treballem per tal d’educar als que seran els nous ciutadans com a persones respectuoses, solidàries i responsables.

  A totes les assignatures es treballa el respecte envers els altres, valorant les diferències com a característiques pròpies que ens enriqueixen. Aquestes diferències poden  ser d’ètnia, de caràcter, de físic, per estar gras o prim, per no vestir a la moda…

  La convivència ha de fonamentar-se en l’acceptació de la diversitat, que és el que fa que la convivència sigui possible, i alhora enriquidora.

  En aquest projecte se n’inclouen d’altres:

  Projecte de mediació: el treballen els alumnes de tots els cursos a tutoria i sobretot alguns dels alumnes de tercer que es formen com a mediadors.

  Projecte del bowling: es treballa des de tutoria i el promouen els alumnes de l’optativa de tercer de Comunicació audiovisual.

  Aprenentatge servei: L’aprenentatge servei es porta a terme al centre en diferents projectes i cursos. Alguns d’ells són a 1r d’ESO, a l’Aula oberta, al CFGM Atenció de les persones en situació de dependència.

  El Berguedà és una societat implicada amb els refugiats?: des de valors ètics, escola verda, i des de totes les assignatures a tots els cursos de l’ESO.