L’institut

L’Institut Guillem de Berguedà es troba arran de l’entrada de Berga–centre de la C-16, a les envistes del muntanyam de Queralt. un centre que des de 1975 ha anat creixent, aprenent, acompanyant i obrint-se als nous temps.

El seu nom “Guillem de Berguedà” fa referència a un trobador enterbolit que va deixar constància de les seves gestes per tota la comarca, però la creativitat de les seves conquestes estan presents en els nostres espais.

Es va iniciar la tasca educativa amb 12 professors i 88 alumnes. Enguany comptem amb 58 professors i més de 640 alumnes.

Queden enrere 40 anys des del seu inici , deixant el BUP i el COU i l’INBAD, passant per les diferents reformes  d’ ESO i BAT i incorporant cicles formatius de grau mitjà i també de grau superior.

Ha anat canviant el centre adaptant-se, amotllant-se a la seva demanda social, amb mobilitat entre alumnat, formes digitals de les aules, nous processos d’aprenentatge i sempre mirant  la fita de l’excel·lència.

L’Institut Guillem de Berguedà el constitueix tota la comunitat educativa, formada per alumnes de més de 12 anys procedents de Berga o altres pobles adscrits (Vilada, Borreda, Avià, Montmajor, Cercs, La Nou, L’Espunyola, Montclar…), professors (la majoria arrelats a Berga), auxiliars administratius, subalterns, i també l’Associació de pares i mares dels alumnes. Tots junts contribueixen a fer que el centre avanci i doni de sí, la tasca que té encomanada. trobar-se bé i aprendre dia a dia amb totes les garanties per ser ciutadans competents.

Des de fa més de deu anys estem compartint els nostres espais amb l’EOI del Berguedà i des dels dos anys últims amb l’Escola de formació d’Adults. Tots plegats fa que coordinem les accions i donem un bon servei als berguedans en unes aules que respiren de nit i que es preparen per inspirar durant el dia.

Tothom hi és benvingut i ben trobat a l’Institut Guillem de Berguedà.

.