ReVir 2019

El passat 12 de febrer els alumnes de física de 1r de batxillerat gaudiren d’un taller de Realitat Virtual (ReVir), dut a terme a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, a Bellaterra. En aquest taller aplicaren la teoria apresa a classe en l’estudi físic d’un cas pràctic : el salt de “puenting”, o caiguda lliure amb una corda lligada als peus. Empraren un programa informàtic que mitjançant l’ús d’un làser (el qual estava connectat al PC) permetia dibuixar gràfics al monitor que els mostrava la posició, la velocitat i l’acceleració respecte el temps d’un objecte en caiguda lliure cap a l’aparell làser, de manera que permetia comparar els resultats experimentals amb les seves hipòtesis inicials.

 

MISSIÓ APILO XII!

MISSIÓ APILO XII!

Estem envoltats d’aparells de tot tipus que utilitzen piles com a font d’energia: el rellotge, el mòbil, els comandaments a distància, les joguines… Les piles i bateries són dispositius que contenen substàncies químiques que reaccionen entre elles i transformen l’energia d’aquesta reacció en electricitat.

Quan estan esgotades, aquestes substàncies químiques i materials poden fer malbé el medi ambient. Si les reciclem, el protegirem i també estalviarem molts recursos.

 

GRÀCIES AL RECICLATGE LES PILES poden TENIR UNA NOVA VIDA I NO FAN MAL A NINGÚ.

Tots nosaltres som  una part fonamental de la Missió Apilo XII: ens hem d’encarregar de localitzar, recollir i portar als punts de recollida selectiva Apilo totes les piles, bateries i acumuladors esgotats que pugueu perquè es reciclin correctament.

El nostre contenidor està situat a l’entrada del centre. I les farem arribar a un punt de recollida selectiva.

Aquest programa  fomenta el reciclatge de piles i bateries tenint en compte la normativa europea i estatal  que estableix que a partir de l’any 2015 s’ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir amb la normativa hem d’incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa. Per aquest motiu, és molt important la participació de tothom.

 

PARTICIPEU, ENTRE TOTS COL.LABORAREM A MANTENIR UN ENTORN MÉS NET!!!

Els alumnes que fan 4t d’ESO a l’últim trimestre del curs passat van realitzar uns vídeos molt interessants per fomentar el reciclatge d’aquestes piles , bateries i acumuladors. Us en mostrem alguns exemples.