Secretaria

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 8h a 14:30h i els dimarts i dimecres de les 15,30h a les 17,30h

Vacances

Agost tancat.

Aquests horaris són susceptibles de variació en els períodes de vacances i ponts.

Gestions