L’Institut Gallecs participa al Physics in Advent 2020

Per quart any consecutiu, el Departament de Ciències coordina la participació de l’alumnat en el concurs Physics in Advent. Es proposen 24 experiments des de l’1 de desembre fins al dia de Nadal i els concursants han de respondre a una pregunta abans que finalitzi el dia.

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar l’interès per la ciència, despertar l’esperit investigador del nostre alumnat i perfeccionar l’argumentació de les seves hipòtesis i conclusions.