Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Hi són representants l’Equip Directiu, el Professorat, les Famílies, l’Alumnat, l’Ajuntament, l’AMPA i el Personal d’Administració i Serveis.

Actualment el Consell Escolar de l’Institut Gallecs està constituït pels següents representants:

 EQUIP DIRECTIU Sra. Flora Vázquez, Sra. Àngels Guillaumes  i Sra. María José Loscos.
 PROFESSORAT Sr. Emili Aguado, Sra. Paqui Alcalde, Sra. Sònia Calvo, Sra. Rita Díaz, Sra. Montserrat Gómez, Sr. Albert Esteruelas, Sr. Manuel Merino i Sra. Sole Toribio
 FAMÍLIES I AMPA Sra. Gemma González i Sra. Sílvia Gutiérrez
 ALUMNAT Sr. Èric Jiménez
 AJUNTAMENT Sra. Sílvia Camps
 PAS Sra. Iolanda Ibarz