Projecte lingüístic

Hem d’entendre el Projecte Lingüístic del Centre com l’instrument que possibilita que l’Institut organitzi i gestioni, d’acord amb la normativa vigent, els aspectes en referència a l’estat i l’ús de les llengües al centre – s’entén llengua vehicular i llengua d’aprenentatge – i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents.

En el Projecte Lingüístic del nostre centre queda definit el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge; el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana; les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual.

Per facilitar-ne la classificació, estructurem els objectius generals del PLC en quatre grans àmbits corresponents a diferents aspectes de la vida del nostre institut:

-àmbit pedagògic

-àmbit de govern institucional

-àmbit administratiu

-àmbit humà i de serveis.