Història

L’Institut Gallecs va iniciar les seves activitats docents com a IES-III a les instal·lacions provisionals de l’actual Centre Cívic L’ERA, al carrer Cervantes de Mollet del Vallès, al barri de la Plana Lledó. En un principi no tenia un nom definit, i per aquesta raó se l’anomenava IES-III, perquè era el tercer Institut en funcionament a la ciutat de Mollet.

Posteriorment es batejà amb el nom d’INS GALLECS, impartint ensenyaments de 1r i 2n curs de BUP i primer cicle d’FP Administratiu. El seu Claustre estava format per uns 15 professors i professores. L’alumnat havia d’acabar els estudis de 3r de BUP i de COU traslladant-se a l’antic Institut de Batxillerat Vicenç Plantada (actual INS Vicenç Plantada) i els estudis de segon cicle d’FP a l’Institut de Formació Professional (actual INS Mollet). En total hi havia uns 5 grups amb uns 200 alumnes.

Durant el curs 1996-97  l’INS GALLECS es va traslladar a les noves instal·lacions actuals, fruit de la construcció per part del Departament d’Educació de la Generalitat d’un gran centre nou, al davant de les Pistes d’Atletisme i al final del Passeig de Cesc Bas, al barri de Can Borrell.

El trasllat i la inauguració de les noves instal·lacions van coincidir amb la redistribució d’ensenyaments professionals a la ciutat i la posada en funcionament de la Reforma Educativa i implantació generalitzada de l’ESO. El Claustre va fer un salt qualitatiu de 15 a 110 professors i professores, mentre que l’alumnat superava el miler.

En el nou edifici, l’INS Gallecs imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerats Científic, Tecnològic i d’Humanitats, Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI), Farmàcia i Parafarmàcia, Atenció a persones en situació de dependència i Cicles Formatius de Grau Superior d’Educació Infantil, Integració Social, Administració i Finances, Documentació Sanitària.

Les bases del funcionament actual es van assentar en el període 1997-2001, amb un model de gestió basat en la recerca d’una cultura de centre i l’organització general pedagògica basada en una estructura horitzontal d’Equips Docents i una estructura vertical de Departaments.

Aquest model de funcionament es va consolidar en el període 2001-05 amb una reestructuració dels dissenys curriculars d’ESO i Batxillerat, reforçament de l’acció tutorial, aposta decidida per potenciar les àrees instrumentals (matemàtiques i llengües catalana i espanyola), estratègies d’agrupament de l’alumnat per ritmes i nivells d’aprenentatge en l’ensenyament obligatori, creació de la borsa de treball i crèdits específics de centre en la Formació Professional, projectes d’innovació, etc.

La materialització i assoliment d’aquesta organització i model pedagògic han estat possibles  per la implicació i l’esforç de tota la Comunitat Educativa (Professorat, AMPA, Personal d’Administració i Serveis PAS, administració municipal i educativa) i sobretot d’una majoria del Professorat del Claustre que ha donat suport a aquest model directiu participatiu.