Resultats d’un experiment quàntic amb participació del DUC

El 30 de novembre del 2016, el nostre institut va participar en un experiment internacional anomenat The Big Bell test, que cercava confirmar una de les qüestions més controvertides de la física quàntica: l’entortolligament quàntic (entanglement).
Els alumnes de Batxillerat van jugar a un videojoc generant “aleatorietat humana”. Aquesta aleatorietat va ser utilitzada pels laboratoris per a fer l’experiment, organitzat per l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques).
Aquesta setmana, els resultats es publiquen a la prestigiosa revista Nature i la premsa general se’n fa ressò.